ฉลากกระดาษขาวมัน LG101-A3

฿ 642.00

สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ตั้งโต๊ะ และเครื่องถ่ายเอกสาร

ขนาดสติกเกอร์ 420 x 298 mm. A3
จำนวน 1 ดวงต่อแผ่น