บริษัท เลเบล คอนเวอร์เตอร์ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการมาโดยตลอด ทางเราจึงขอแจ้งนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านผ่านทางการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของทางเว็ปไซค์ WWW.LABELLON.COM โดยประกอบไปด้วยการจัดเก็บ การใช้งาน และข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและทางร้านถือว่าท่านได้ยอมรับข้อมูลดังกล่าวนี้เรียบร้อยแล้ว โดยเราจะเลือกจัดเก็บข้อมูลจากท่านเฉพาะที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งสินค้า อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ โดยข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้จะถูกเก็บด้วยความปลอดภัยมาตราฐานสากล โดยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ต่อลูกค้าทุกท่าน เช่น เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือเพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปด้วยดี ทางร้านถือว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้เรามาได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของร้านโดยสมบูรณ์ หากเกิดข้อมูลหาย หรือเกิดความเสียหาย ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดและวิธีการในการจัดส่งสินค้า

  1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าหลังจากชำระเงินภายใน 2-3 วัน
  2. ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า โดยลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ 2 ช่องทางดังนี้
    2.1 ทางโทรศัพท์ : 02-990-9521 หรือ 086-3411371
    2.2 ทาง Line OA : @Labellon
    **** เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ****

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า คืนและยกเลิกสินค้า
– นโยบายการรับเปลี่ยน

1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางจัดส่งทั้งหมด

2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

ทางร้านจัดส่งสินค้าผิดรุ่นให้กับลูกค้า
จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา
– ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าต้องนำส่งสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก CALL CENTER โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า