สติกเกอร์ฟิลม์ขาว LF101

สติกเกอร์ฟิลม์ขาว LF101

229.00 ฿

สําหรับใช้งานทั่วไป

ขนาดสติกเกอร์ 210×297 mm.
จำนวน 1 ดวงต่อแผ่น

10 แผ่น
ล้างค่า
เปรียบเทียบ

สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร

ขนาดสติกเกอร์ 210×297 mm.
จำนวน 1 ดวงต่อแผ่น

แผ่นหน้า (Face Stock)
: ฟิล์มขาว ผิวเรียบ รองรับหมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้อย่างดี ทั้งสีและขาวดํา (ไม่แนะนําฟิล์มพีวีซี เพราะไม่สามารถทนความร้อนสูงได้)
ไม่หลุดลอกหรือเปื่อยยุ่ยเมื่อแช่น้ํา

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
: กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย มีคุณสมบัติพิเศษทนความร้อนจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
: เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน ทําให้ยึดกาวได้ดี ดวงสติกเกอร์ไม่หลุดลอกในเครื่องพิมพ์ และลอกใช้งานได้ง่าย

คุณสมบัติที่โดดเด่น
– เนื้อฟิล์มรับโทนเนอร์ได้ดี ทําให้เมื่อนําฉลากไปใช้งาน สามารถเช็ดล้างได้ด้วยมือหรือผ้านุ่มโดยไม่ทําให้หลุดลอก
– สามารถแช่น้ําได้ โดยฉลากไม่เปื่อยยุ่ยและหลุดลอก
– เนื้อฟิล์มมีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่ายเหมือนกระดาษทั่วไป

ประยุกต์ใช้งาน
– สติกเกอร์ฉลากสินค้าที่ต้องการความโปร่งใส
– สติกเกอร์ฉลากไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อแช่น้ํา ฯลฯ

Additional Information

บรรจุ

10 แผ่น

0

TOP

X