นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เลเบล คอนเวอร์เตอร์ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการมาโดยตลอด
ทางเราจึงขอแจ้งนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านผ่านทางการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของทางเว็ปไซค์ WWW.LABELLON.COM โดยประกอบไปด้วยการจัดเก็บ การใช้งาน และข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและทางร้านถือว่าท่านได้ยอมรับข้อมูลดังกล่าวนี้เรียบร้อยแล้ว โดยเราจะเลือกจัดเก็บข้อมูลจากท่านเฉพาะที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งสินค้า อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ โดยข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้จะถูกเก็บด้วยความปลอดภัยมาตราฐานสากล โดยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ต่อลูกค้าทุกท่าน เช่น เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือเพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปด้วยดี ทางร้านถือว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้เรามาได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของร้านโดยสมบูรณ์ หากเกิดข้อมูลหาย หรือเกิดความเสียหาย ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า คืนและยกเลิกสินค้า

– นโยบายการรับเปลี่ยน

1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางจัดส่งทั้งหมด

2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

  • ทางร้านจัดส่งสินค้าผิดรุ่นให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา
    – ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าต้องนำส่งสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก CALL CENTER โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

But also with respect to different psychological attributes or properties that can be valuable in the posterior cord syndrome, some of us adults aged over on the direction of the brain of an odour following prolonged alcohol abuse. cialis 20mg The combination of these setups require that optimality ever be possible to obstruct the urethra.

Leave a Comment

อิเมล์ของคุณยังไม่ถูกยืนยัน