บริษัทเลเบล คอนเวอร์เตอร์จำกัด
ฉลากพร้อมพิมพ์ (Pre-print Labels) และผลิตภัณฑ์ตามสั่ง
ส่วนประกอบพื้นฐานของสติกเกอร์และการนำไปใช้งาน