ชื่อบัญชีสำหรับชำระเงินการสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท เลเบล คอนเวอร์เตอร์ จำกัด

?

ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบางโคล่)
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 095-3-01311-0
ธนาคารกสิกรไทย
(สำนักงานสีลม)
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 001-1-29153-8
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขารังสิต)
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 165-3-06867-4
ธนาคารยูโอบี
(สาขารังสิต)
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 102-1-01486-3

แจ้งการโอนเงิน (ชำระค่าสินค้า) ได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ สามารถแจ้งได้ 3 ช่องทางคือ

1. Fax สำเนา Pay in ได้ที่หมายเลข 02-5330046 ระบุชื่อผู้สั่งซื้อและเลขที่ใบสั่งซื้อ
2. โทรแจ้งการชำระเงินที่ หมายเลข 02-9909521 ต่อ 201
3. แจ้งทางหน้าเว็บไซต์ www.labellon.com "เข้าสู่ระบบ" ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กดเลือกที่ "ยืนยันการชำระเงิน"?
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและกด "ส่งข้อมูล"?