Labellon.com มีวิธีการส่งสินค้าอย่างไรบ้างและมีค่าจัดส่งหรือไม่?

บริการจัดส่งสินค้าจากเรา แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. จัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ค่า บริการที่คำนวณโดยระบบอัตโนมัติจากทางเว็บฯ จะเป็นอัตราค่าบริการจัดส่งแบบ EMS (ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) ซึ่งกำหนดโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
และไม่ได้ชาร์จค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่ม โดยกำหนดน้ำหนักสูงสุดไว้ไม่เกิน 10 kgs.

2. จัดส่งโดย Kerry Express?

3. จัดส่งโดย บริษัท เลเบล คอนเวอร์เตอร์ จำกัด
บริการ จัดส่งฟรี เมื่อยอดสั่งซื้อมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท (จัดส่งฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นคนปฐม และปทุมธานี)

หากท่านมีความต้องการให้จัดส่งด้วยบริการอื่น หรือผ่านบริษัทขนส่งเอกชน กรุณาติดต่อเรา โทร. 0-29909521?
Email : labellon.services@gmail.com
ทั้งนี้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี