ติดต่อเรา

เลเบล คอนเวอร์เตอร์ มีความพร้อมที่จะบริการท่านในด้านฉลากพร้อมพิมพ์ (Pre-print Labels) หลากหลายชนิดเพื่อใช้กับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท หรือเครื่องพิมพ์เทอร์มอล ทั้งแบบแผ่น (Sheet Labels)และแบบม้วน(Roll Labels) รวมถึงรับทำฉลากสินค้า และ ฉลากตามสั่ง

  • 50/874-877 หมู่2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
  • 0-29909521, 0-863411370-2

ส่งความเห็น