สติกเกอร์ฟล์อยทองเงา Foil101-G

120.00 ฿

  • Foil101-G
  • ใหม่

จำนวนดวง/ขนาดดวง : A4

บรรจุ :  10 แผ่น

Foil101-G

สติกเกอร์กระดาษฟอล์ยทองเงา เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือเครื่องถ่ายเอกสาร
ใช้สำหรับพิมพ์ฉลากของชำร่วยงานต่างๆ หรือใช้ตกแต่งประดับงานฝีมือ