สติกเกอร์ฟล์อยเงินเงา Foil101-S

120.00 ฿

  • Foil101-S
  • ใหม่

จำนวนดวง/ขนาดดวง : A4

บรรจุ :  10 แผ่น

Foil101-S

สติกเกอร์กระดาษฟอล์ยเงินเงา เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือเครื่องถ่ายเอกสาร
ใช้สำหรับพิมพ์ฉลากของชำร่วยงานต่างๆ หรือใช้ตกแต่งประดับงานฝีมือ